Moldvai tábort szervezett a KRE TFK

A Tanítóképző Főiskolai Kar tanárai és oktatói 2018. július 14. és 21. között a Lábnyikban élő gyermekeknek szerveztek tábort.

Lábnyik a legtávolabbi legkeletibb, moldvai, csángó-magyar település, melyet a madéfalvi veszedelem után a menekülő székelyek alapítottak. A helyi állami iskolákban heti 3 órában tanulnak a gyermekek magyarul. Nagy nehézségek árán sikerült az iskolán kívüli magyar nyelvoktatást is bevezetni a helyieknek. Mi ezt a nyelvoktatást szerettük volna kiegészíteni, megerősíteni a táborok szervezésével. Az ott töltött egy hét alatt a gyermekeknek bemutattuk, bábokkal eljátszottuk a Bibliából ismert József történetét, a történethez kapcsolódó játékfoglalkozásokat tartottunk, közösen énekeltünk és táncoltunk. Karunk mellett a tábort segítette a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és a Vasárnapi Iskola Alapítvány.