Magyarremetei tanév

2011. 09. 18-19. 

Szombat:

Az  évnyitó foglalkozásunkat élménybeszámolókkal kezdtük. Minden gyermeket meghallgattunk, hogyan töltötték a nyarat, a nyári táborunk óta? Ez próbára tette az önuralmukat, beszéd fegyelmüket, hiszen türelmesen végig kellett hallgatniuk egymást. Nekünk is volt mondanivalónk, mivel még az előző tanévben meghirdetett egyik rajzpályázaton egyik gyerek, név szerint Szigeti Botond helyezést ért el. A díjazott gyermeknek ünnepélyes keretek között, örömmel adtuk át az oklevelet és az ajándékcsomagot még mielőtt belefogtunk volna az aznapra tervezett feladatainkba.

Kellemes, nyárias időnk volt így a szabadba tervezett programunk megtartásának nem volt akadálya. A Vasárnapi iskolánk zászlóját rendbe téve, kimosva hoztam vissza. A zászlónkkal indultunk útnak. Közös sétánk a gyerekekkel a község temetőjébe vezetett. Az 1944 szeptemberében lemészárolt 41 magyar remetei ember emléke előtt tisztelegtünk és virágot helyeztünk el az ottani emléktáblánál. Aktualitását a másnapi ünnepség adta.

Amikor visszaértünk az imatermünket díszítettük fel közösen a gyerekekkel.  Őszi dekorációba öltöztettük ismét (ezeket a színes faleveleket Zsuzsa és én készítettük el még itthon).

Vasárnap: 

Másnap ünnepélyes kopjafaavatásra készült Magyarremete.

„1944. szeptember 14-én, a Dél-Erdélyért folytatott harcok során, Gyantára is bevonulnak a magyar honvédség csapatai. Tíz nap múlva, amikor a honvédek Vaskóhig értek, hatalmas szovjet túlerővel találták szembe magukat, ezért kénytelenek voltak visszavonulni. A visszavonulás után a falvakat ellepték a román katonák. Bosszúszomjuk nem ismert határokat. Magyarremetén 41 magyar lakost gyilkoltak meg.”

Erre az ünnepségre minket, pedagógusokat is meghívtak, ezért a szokásos vasárnap délelőtti foglalkozásunk elmaradt. Az ünnepségen néhány nagyobb leány képviselte a remetei (Vasárnapi iskolás) gyerekeket, nagyon szép magyarnépviseletben.

2011. 10. 08.-09.

Szombat:

Kora délután a szokásos időben érkeztünk meg Magyarremetére. Ezúttal is hárman voltunk: Zsuzsa, Laci és én.

Foglalkozásunk elméleti részének témáját az aradi vértanúk emléknapja – október 6. – adta. Tavaly a 13 mártír nevét ismertük meg, írtuk le egyenként. Most az aradi 13-ak utolsó mondatait gyűjtöttük össze, olvastuk el. Megbeszéltük, hogy miről is szólnak ezek az utolsó mondatok, mit tudhatunk meg arról, aki mondta e szavakat. Felelevenítettük a történelmi hátteret. (Történelmi olvasókönyvemből olvastuk fel hangosan, közösen.) Néhány mondatot a gyerekek kiválasztottak, megbeszéltük, kinek miért pont az tetszett. Majd ezeket leírtuk. Először a táblára, a helyesírást megbeszéltük, majd a füzetbe, ellenőriztük, hogy jól írták le.

A kivégzés előtt elhangzott utolsó mondatok közül néhány, amit kiválasztottak a gyerekek, és ezeket leírtuk a füzetbe:

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

A kicsik – azok a gyerekek, akik még nem tudnak írni – rajzoltak vagy kifestőztek. (De azért ők is figyeltek, hogy miről beszélünk.)

Szünetet tartottunk. Előkészítettük a termet a kézműves tevékenységekhez. Kikészítettük az eszközöket: ragasztó, olló, színes papírok, műszaki karton, hurkafa.

Magyar zászló készítése:

„Gyerekek, nem csak az aradi vértanúkról, hanem a magyarremete vértanúiról is hallottatok már.”

Közösen elmentünk, gyertyát gyújtottunk és megemlékeztünk róluk, az elmúlt hónapban felállított templomkerti kopjafánál. Elvittük a Vasárnapi Iskola zászlóját és, amiket most készítettek, nemzetiszínű zászlókat is. Leszúrtuk a kopjafa tövébe.

Templomkerti közös megemlékezés a kopjafánál – gyertyagyújtással, zászlókkal, énekkel – a hazáért elesett hősökről. Felolvastuk az aradi 13 és a remetei 41 nevet.

Vasárnap:

Nagyok segítségével előkészítettük a termet a kézműves tevékenységekhez. Kikészítettük az eszközöket: ragasztó, olló, színes csomagolópapírok, színes origami papírok, A3 nagyságú karton, terítő, műanyag alátét, agyag, madzag, vizes vödör, szivacs, törölköző, stb.

Kézműves tevékenységek:

1.) Agyagozás – őszi gyümölcsök és szabadon választott témában.

2.) Ragasztás – őszi gyümölcskosár készítése mikro-csoportosmunkában.

2011. 12. 03.-04.

Szombat:

A Mikulást várjuk ismét! Újra eltelt egy esztendő! Kiutazásunk előtti héten már lázasan készülődtünk a Mikulás érkezésére és végre, felpakoltan elindultunk! Decemberi utunkon sógornőm és férje kísért el bennünket. Ebéd utáni, kora délután szerencsésen megérkeztünk Magyarremetére és rögtön hozzáláttunk az imatermünk átrendezéséhez. Kiraktuk az ajándékokat és az általunk készített finomságot. Izgatottan vártuk a gyerekeket, aki nem sokára meg is érkeztek.

Mikulás váró dalok közös éneklésével kezdődött el az ünnepi délutánunk. Néhány bátor gyerek vállalkozott arra, hogy egyedül mondjon el egy-egy mikulásverset. Aztán megkezdtük az ajándékosztást. Csillogó szemekkel várták, hogy mindnyájan sorra kerüljenek. Ebben az évben az Alapítványunk segítségével és saját hozzájárulásból vásároltuk meg a mikuláscsomagba valót.

Kaptak a gyerekek: – filctoll készletet; – nagy csoki mikulást; – többféle ízű szaloncukrokat; – mandarint; – héjas mogyorót; – nápolyit.

Amikor minden gyerek megkapta az ajándékcsomagját, megnézték, kibontották, belekóstoltak. Körbe kínáltuk őket az otthon sütött muffinnal, de ettünk még mogyorót és nápolyit is.

Szünetben rendet csináltunk, összeszedtük a cukros papírokat, mogyoró- és mandarinhéjakat.

Foglalkozásunk elméleti részében nyelvi játékokat hoztunk. Változatlanul nagyon fontos feladatunk a magyar nyelv helyesírásának elsajátítása, gyakorlása.

1.)   Keresztrejtvények táblánál közösen, majd füzetbe másolás. Helyesírás ellenőrzése.

2.)  Rajzos nyelvi fejtörők. Táblán: az egyik házikóban a „J”, a másik házikóban az „LY” lakik. Szavak gyűjtése. Füzetbe bemásolása. Helyesírás ellenőrzése.

A kicsiket hazaengedtük a csomagot vitték. A nagyok közül néhányan maradtak és segítettek elkészíteni az adventi koszorúkat. A Tiszteletes úr kérésére készítettünk egy nagy koszorút a templomba, egy kisebbet az imatermünkbe, egyet pedig a parókiára.

Vasárnap:

Terem rendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységekhez.

1.) Terméskép készítése – ünnepi szimbólumok. (hullócsillag, fenyőfa, harang, hold, karácsonyfadísz, gyertya, stb…) Eszközök: olló, karton, speciális ragasztó, termések: kukorica, napraforgó, barackmag.

2.) Mikulás hajtogatása – origami figura.  Eszközök: fehér és piros origami papír, olló, ragasztó, filctoll és színes ceruzák.

Adventi gyertyagyújtás.

Zárásként: ünnepi dekoráció, teremdíszítés. Mikulás figurákkal, adventi gyertyákkal.

2011. 12. 17-18.

 

Szombat:

A novemberi kiutazásunk elmaradt, mert vagy nekem (a főiskolán konzultációm volt 2 hétvégén is), vagy a remeteieknek nem volt jó. Így nem tudtunk időpontot egyeztetni. Ezért döntöttünk úgy, hogy decemberben két alkalommal megyünk ki, pótoljuk az elmaradt novemberi foglalkozásunkat.

Természetesen a közelgő ünnep – az advent és a karácsony adta a témaválasztásunkat.

1.) Elméleti foglalkozás:

Magyar irodalom verselemzések. Híres magyar költők, híres karácsonyi költeményeit vittük el a gyerekeknek. A verseket közösen elolvastuk és elemeztük is. Táblára felírtuk a költők nevét, a művek címét, majd a füzetbe is. Ellenőriztük a helyesírást. A versek:

– Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony;

– József Attila: Betlehemi királyok;

– Ady Endre: Karácsony;

– Ady Endre: Kiskarácsonyi ének

Szünetben teremrendezés, előkészületek, az ünnepi hangulat megteremtése.

2.) Karácsonyi népszokások: Mostanra, nálunk, Magyarremetén a Vasárnapi Iskolások körében is hagyománnyá vált:                               – Leültünk a terített asztalokhoz körbe és meggyújtottuk az adventi koszorú gyertyáit. – Karácsonyi kalácstörés. A gyerekek egymás után szépen sorban törtek egy-egy darabot a közös kalácsból, tovább adták azt a következő gyereknek, aki szintén tört magának egy darabot.

– Szeretetalma-osztás. Egy almát annyi szeletre vágtunk fel, ahányan voltunk és ezt is körbeadtuk egymásnak.

– Közös imádkozás, majd közös karácsonyi dalok éneklése következett.

– Jókedvű falatozással (szaloncukrot és narancsot hoztunk a gyerekeknek) és gitárzene hallgatásával zártuk az estét.

Vasárnap:

Terem rendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységekhez.

– Karácsonyfadísz készítése: több elemből. Origami modell: hajtogatott és ragasztott térbeli csillag. Eszköz: olló, origami papír, fonal, tű, ragasztó, műanyagterítő.

– Gitármuzsika hallgatása.

– Búcsúzóul meggyújtottuk a gyertyákat a koszorúnkon és szaloncukorral engedtük útjuk a gyerekeket.

2012. 01. 14-15.

 
Szombat:

Elérkezett az újesztendő és ez a legelső utunk Remetére. Már nagyon vártuk, hogy találkozzunk a kintiekkel! Szokásos időben, a kora délutáni órákban érkeztünk meg szerencsésen férjem kíséretében Zsuzsa meg én.

1.)Elmélet: magyar történelem.

a.) Magyar Királyok címmel belekezdtünk egy új témakörbe. Első foglalkozásunkon az Árpádház fejedelmeivel ismerkedtünk meg Álmostól Szent Istvánig bezárólag. A táblára felírtuk kronológiai rendben a fejedelmeink nevét, mettől meddig élt és uralkodott. Füzetbe is leírták a gyerekek. Megbeszéltük, hogy a régi magyar nevekből mára milyen nevek lettek (pl.: Zolta – Zoltán vagy Zsolt). Megkerestük a történelmi táblázatunkban, ami kint van az imaterem falán (még évekkel ezelőtt hoztuk!), hogy mikor is éltek ezek a fejedelmek és államalapító királyunk. Meglepődve vették észre a gyerekek, hogy milyen sok királyunk van még I. István után! Pihenésképpen megrajzoltuk a családfájukat, ez a feladat nagyon tetszett nekik.

b.) Olvasás: A Magyar Királyság Európa erős állama című olvasmányt olvastuk el közösen, hangosan. Hallottak megbeszélése. (Alternatív olvasókönyv 5. oszt.)

Szünetben közreadtunk képes történelmi könyveket, amikben megnézhették Szent Istvánt, a Szent Koronát, az Árpád-házi uralkodók zászlaját, címereket, stb. Cukorkával megkínáltuk a gyerekeket.

Terem rendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységekhez.

2.) Kézműves tevékenység:

– Térbeli hópihék készítése. Technika: vágás, hajtogatás. Egy gyerek többet és csinált, így néhány darabot hazavittek, néhányat a termünk díszítésére hagytak ott.

– A kézműves tevékenység alatt gitárt hallgattunk férjem jóvoltából.

– Megtanultunk egy népi mondókát is. Ezt felírtuk a táblára: „1 fa,12 ága, 52 virága, 3 aranyalma.”

– Megbeszéltük, melyik mit jelöl: 1 fa = esztendő; 12 ága = hónapok; 52 virága = hetek; 3 aranyalma = Karácsony, Húsvét, Pünkösd.

– A gyerekek segítségével lecseréltük az ünnepi dekorációnkat, téli díszítést kapott a termünk.

– Zárásként jutalomkártyákat vihettek haza.

Vasárnap:

Terem rendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységekhez.

1.)   Decoupage technikával téli kép ragasztása.

Eszköz: hóemberes szalvéta, speciális ragasztó, lakk, olló, kemény karton, fonal.

2.)  Ujjbáb készítése – lépegető madárka.

Eszköz: színes dekorációskarton, olló, színes papírok, fonal, tű, gyöngy, ragasztó, filctoll, krepp papír.

–      Búcsúzóul az általunk korábban készített könyvjelzőt vihették haza. (Új évi szimbólumokkal díszített könyvjelző)

2012. 02.11.-12.

Szombat:

Farsangi bált szerveztünk a gyerekek kérésére.

Néhány anyuka süteménnyel kedveskedett, így finomabbnál finomabb süteményt majszolhattak a jelmezbe bújt gyerkőcök.

–      volt jelmezes felvonulás,

–      evés-ivás,

–      különböző tréfás elme-bajnokság és

–      ügyességi vetélkedő is!

–      pihenésképpen újra ettek a finomságokból,

–      utána újra jöttek a játékos fejtörők.

–      Aztán gitár zene mellett közös énekléssel

–      tánccal zártuk a mulatságunkat.

Vasárnap:

Terem rendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységekhez.

Hagyományaink közé tartozik a kiszebáb égetése kinn a patak partján.

Barkácsolás:

–      Kiszebáb készítése közösen.

–      Majd utcai felvonulás – a tél elkergetése zajkeltő eszközökkel, hangszerekkel, gitárral.

–      A kiszebábot elégettük a patak partján!

2012. 03. 03.-04.

Szombat:

1.)  Elmélet: magyar történelem.

Első foglalkozásunk, amikor megbontottuk korcsoportonként a gyerekeket. A kisebbek jöttek először: 2 órától fél hatig voltak. Az ifik utánuk érkeztek 17.30-tól 20 óráig voltak.

a.) Mindkét csoporttal a Magyar Királyok témakört folytattuk. Korábban az Árpádház fejedelmeivel ismerkedtünk meg Álmostól Szent Istvánig bezárólag. Innen, Szent Istvántól folytattuk az anyagot, átismételtük a korábban tanultakat. A táblára felírtuk kronológiai rendben az újonnan megismert királyok nevét, mettől meddig élt és uralkodott. Füzetbe is leírták a gyerekek.  Megkerestük a történelmi táblázatunkban, ami kint van az imaterem fal, hogy mikor is éltek ezek az uralkodók. Folytattuk a családfájukat, kiegészítettük a ma tanultakkal.

b.) Olvasás: Az Alternatív olvasókönyvből az adott leckét olvastuk el közösen, hangosan. Megbeszéltük a tudnivalókat.

Szünetben teremrendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységeinkhez.

1.)Kézműves tevékenységek:

a.)  Nőnapi köszöntő kártya/ ajándék készítése. Technika: ragasztás, festés, rajzolás, díszítés. Eszközök: filctoll, dekorpapír, speciális ragasztó, színes, szív alakú száraztészta, csillámpor, speciális csillámló festék.

b.)  Mobil szellem (mozgatható). Technika: hajtogatás. Eszközök: origami papír, olló, színes toll, filctoll.

Felajánlottuk a nagyoknak is az elméleti foglalkozás végén, hogy készíthetnek olyan nőnapi ajándékot, amit a kicsikkel csináltunk. Nagy örömünkre mindenki maradt és szebbnél szebb köszöntő kártyák születtek.

Vasárnap:

Az idő rövidsége miatt a vasárnap délelőttökön a korcsoportokra megbontani nem lehet, így újra együtt volt az egész, megszokott csapat.

Mégis külön-külön kaptak feladatot. Két rajzpályázatra készültek ezen a délelőttön a gyerekrajzok.

a.)   A kisebbek az „Milyen az én álom táborom?”című pályázatra, míg

b.)  a nagyobbak lóval kapcsolatos pályázatra rajzoltak, festettek.

Az istentisztelet előtt még volt időnk és a gyerekek segítségével lecseréltük a téli díszítésünket és tavaszba öltöztettük az imatermünket. Tulipán mobilt hoztunk a lámpára. A függönyünkre kikerültek a tavasztündérek és vidáman repkedtek a fecskéink és a pillangók. Ezeket otthon készítettünk el.

2012. 04. 14.-15.

Szombat:

Az utazásuk megszervezése, kicsit bonyolultabb volt, mint máskor, mert a férjem –munkája miatt- csak kivinni tudott.

Vasárnap (akik már többször is segítségünkre siettek) a sógornőm és férje jöttek értünk és hoztak haza.

1.)   Elmélet: Magyar költészet napja

Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik a Magyar költészet napját. Mivel ez az esemény erre a hétre esett, így teljesen kézenfekvő volt, hogy mi is a magyar költőkkel ismerkedjünk, műveiket olvassuk, értelmezzük.

Előzőleg, házi feladatként adtuk a gyerekeknek, hogy erre az áprilisi alkalmunkra hozzanak magukkal egy általuk kiválasztott verset, amit majd el kell olvasniuk. Aggódtam, hogy talán elfelejthetik, vagy lehetőségük nincs a keresésre, nos a biztonság kedvéért én is betettem az útitáskámba több verseskötetet is. De félelmem- szerencsére! – alaptalannak bizonyult, mert minden gyerek egytől egyig hozott egy „kedvenc verset” magával. Ezt a délutánt soha nem felejtem el! Boldogság fogott el, amikor láttuk, hogy sorra veszik elő a versesköteteket, vagy füzetükbe másolt verseket. Nem egy Petőfi kötet nagyon régi kiadású – mondták, hogy – még a dédnagymamáé volt!  Egy kisgyerek a Zengnek az erdők kezdetű szép népköltéssel készült. Megbeszéltük, hogy azt nem költő írta, de őt is megdicsértük, hiszen foglalkozott a házi feladattal.

Minden gyerek elolvasta az általa hozott verset, amit fegyelmezetten és érdeklődéssel hallgattak végig a többiek. Annak is örültünk, hogy nem az volt, az elsődleges szempont, hogy rövid legyen, mert akkor nem kell sokat olvasni, írni. Igazi, feledhetetlen élmény volt ez a délután!

De, még mielőtt bármibe belekezdtünk volna, egy kellemes kötelességünknek kellett eleget tennünk. Szigeti Boglárka a „HetedHéthatár” rajzpályázaton különdíjas lett, ajándékba könyvcsomagot nyert.

Magyar költészet napja Magyarremetén, a kisebbekkel, költők és verseik:

–      Kányádi Sándor: Kopár a fa

–      Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet (két gyerek is ezt a költeményt választotta)

–      Petőfi Sándor: Arany Lacinak

–      Balázs Imre József: A hold mögött

–      Arany János: Mátyás anyja

–      Petőfi Sándor: János vitéz (részlet)

–      Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

–      József Attila: Kertész leszek (vers elolvasása után megbeszéltük, (tavaly is!) hogy az ő születésnapja a Magyar költészet napja.

–      Wass Albert: Üzenet haza (amikor megkérdeztük a kisfiút, hogy honnan ismeri ezt a verset, azt válaszolta, hogy az édesapja kedvenc verse)

–      Weöres Sándor: A tündér

–      Kányádi Sándor: Hallgat az erdő

–      Weöres Sándor: Buba éneke

Szünetben teremrendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységekhez.

1.)   Decoupage technikával anyák napi ajándékkép készítése, ragasztása.

Eszköz: ünnepi: virágos és szívmintás szalvéta, speciális ragasztó, lakk, olló, kemény karton, filctoll, zsírkréta, színes ceruza.

vagy:

2.)  Decoupage technikával anyák napi köszöntőkártya készítése, ragasztása.

Eszköz: ünnepi, virágmintás, szíves szalvéta, speciális ragasztó, lakk, olló, kemény karton, filctoll, színes papír, színes toll.

A foglalkozás végén, választhattak jutalomkártyát és matricát, amit örömmel vihettek haza.

Magyar költészet napja Magyarremetén, az ifikkel, költők és verseik:

–      Petőfi Sándor: 1848

–      Petőfi Sándor: Távolból

–      Arany János: Családi kör

–      Wass Albert: Láthatatlan lobogó

–      Wass Albert: Kivándorlók dala

–      József Attila: Nem, nem, soha

–      Petőfi Sándor: Felhők

–      József Attila: Mama

–      Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz

Kérdezték, hogy mi felnőttek is készültünk-e verssel? Természetesen, igen, feleltük, így mi következtünk:

–      Ady Endre: Adja az Isten és József Attila: Kései sirató (Zsuzsa néni)

–      Vörösmarty Mihály: Szózat és József Attila: Óda (én)

Igazi csodában volt részünk! A nagyokkal valóban egy mély, meghitt és tartalmas beszélgetés alakult ki a versek kapcsán. Kinek mit jelent, milyen érzéseket ébreszt bennük a felolvasott költemény. Szóesett hazaszeretetről, a magyarságukról, az anyanyelvről, a családról, életről, halálról, hitről… Sokszor küszködtünk a könnyeinkkel! Egészen este 8 óráig beszélgettünk, bele-belelapoztunk az általam hozott kötetekbe. Előttük feküdt számos nagy költőnk – Tóth Árpád,  Reményik, Wass Albert, József Attila, Ady, Füst Milán, Arany, Vörösmarty, Dsida – verses gyűjteménye.

Vasárnap:

Az idő rövidsége miatt a vasárnap délelőtt nem bontottuk meg a korcsoportokat, így újra együtt volt az egész, megszokott csapat.

Elmélet:

1.) Weöres Sándor gyermekverseiből választottak ki hármat. Ezeket többször elolvastuk (egyenként, majd együtt is), leírtuk a költő nevét, a versek címeit. Ezek a következők voltak: Buba éneke, A tündér, Galagonya.

2.)   Majd egy izgalmas feladatot kaptak tőlünk. Verset kellett írniuk közösen. Szárnyalt a képzeletük! Végül sok ötlet elhalt vagy épp megmaradt és heves alkotói vita után megszületett a mű, amit a tábláról mindenki bemásolt a füzetébe: A tavasz

Szünetben: Terem rendezés, eszközök kikészítése a kézműves tevékenységhez.

1.)   Anyák napi ajándék készítése:

A nagyok a decoupage technikával elkészítették az anyák napi képet, amit a kisebbek már tegnap megcsináltak.

2.)  Anyák napi ajándék készítése:

Térbeli „katicás-virágos mező” készítése anyák napjára.

A kicsik – majd aztán, amikor a ragasztással elkészültek, akkor a nagyok is bekapcsolódtak a tevékenységbe.

Eszközök: ollók, ragasztók, sablonok, formalyukasztók, filctollak, színes ceruzák, kartonok, színes papírok, selyempapírok, csomagolópapírok.

A kora délutáni órákban megérkezett a „sofőrünk” sógornőm férjével, így négyen indultunk haza.

2012. 05-19.

Szombat:

Májusban hosszas szervezés után tudtunk csak kimenni Remetére, mert nem volt autónk.  Végül Zsuzsa barátnője és párja vállalta, hogy kivisz bennünket. De ők is csak úgy tudták a szállításunkat vállalni, hogy még aznap este vissza kellett jönnünk.

Ezért egész korán indultunk, és ebéd után már megkezdtük a 2011/2012-es tanévünk utolsó Vasárnapi iskoláját.

Már hagyomány nálunk, hogy a május végi (most a szigorlatom miatt ez egy kicsit előbbre csúszott) alkalmunk a Gyereknap jegyében zajlik le. Ezúttal is így készültünk.

Gyereknapi vigasságok:

Először is a gyerekek kértük, hogy alkossanak csapatokat.
KOBRÁK
OROSZLÁNOK
KATICÁK
SZIVÁRVÁNYOK
PILLANGÓK

–      „SZÉF” KVÍZJÁTÉK

Kitaláltuk, hogy a tv-ben futó népszerű kvíz műsort lemásoljuk és annak a mintájára elkészítjük a mi vetélkedőnket.

Zsuzsa elkészítette a „széfeket” én a kérdéseket állítottam össze.

Voltak irodalmi, nyelvtani, történelmi kérdések, de napi/aktuális (olimpiával, művészettel, könnyűzenével, politikával vagy földrajzzal kapcsolatos kérdés is).    A nyereményeket – amiket a széfek rejtettek- előzőleg közösen vásároltuk meg Zsuzsa és én. Lehetett nyerni: cukorkát, csoki szeletet, léggömböt, grafitceruzák, radírt, golyóstollat, Pez cukrot, vízbombát, nápolyi…

–      PONTVADÁSZAT TALÁLÓS KÉRDÉSEKKEL

Találd ki, mi az? Találd ki, ki az?

–      VILLÁMKÉRDÉSEK

Témakör: magyar fejedelmek, magyar királyok.

–      PONTVADÁSZAT SZÓLÁSOKKAL

Fejezd be gyorsan!

(Megkezdett szólásokat, mondásokat.)

–      SZKANDER BAJNOKSÁG

Versengés párokban: fiú-fiú, lány-lány ellen és vegyesen.

–      BARANGOLÁS BETŰORSZÁGBAN

Hogyan írjuk helyesen?

Szünetben: foci és labdajátékok az udvaron.

Teremrendezés a csemegézéshez.

–      Az otthonról hozott kókuszgolyóval és kekszekkel kínáltuk meg a gyerekeket.

–      A nyereményeik mellé még az általunk készített gyermeknapi üdvözlőkártyákat is hazavihették emlékbe.

–      Búcsú a tanévtől.

Sikeresen zártuk a 2011/2012-es – immár az 5. – tanévünket!

Legközelebb a nyári táborunk alkalmával megyünk Magyarremetére, előreláthatóan július első felében.

Vasárnapi Iskola Alapítvány utazópedagógusai:

Hájer Istvánné Zsuzsa, Bakosné Kriszti (Debrecen)

Helyi segítőink: Szigeti Ferenc református lelkész és felesége Szigeti Mónika. (Magyarremete)

Ebben a tanévben 2 rajzpályázaton vettünk részt. Egy gyermekünk különdíjat- könyvcsomagot- nyert. Név szerint: Szigeti Boglárka.

Immár hagyomány, hogy részt veszünk különböző rajzpályázatokon, ezt a jövően is kívánjuk folytatni.

2012-ben több alkalommal is csoportbontásban dolgoztunk a gyerekekkel. Külön tartottuk meg előbb a kisebbeknek, majd a nagyobbaknak, azaz „ifiseknek” a Vasárnapi iskola foglalkozásait. Ezzel a változtatással a középiskolásainkat akartuk/akarjuk ott tartani alkalmainkon, ami eddigi tapasztalataink szerint sikerült is.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.