Karitatív tevékenységért díjas a Vasárnapi Iskola Mozgalom

Augusztus 17-én Karcag Polgármesteri Hivatalának dísztermében a képviselő-testület pénteki ünnepi ülésén a Vasárnapi Iskola Alapítvány Mozgalmat kitüntették a Karitatív tevékenységért díjjal. Az elismerést Nagy Éva, a karcagi csoport vezetője vette át. Az ünnepi ülés keretében tüntették ki Varga Mihály pénzügyminiszter urat is, aki Karcag város Díszpolgára lett. Az alapítvány tevékenységéről a következő laudatiot hallgathatták meg a résztvevők:

„Karcag város önkormányzat képviselő testülete ebben az évben a Karitatív tevékenységért díjat példamutató szórványmentő tevékenységéért a Vasárnapi Iskola Alapítványnak adományozta. Döntését a következőkkel indokolta:

A Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Benkei Ildikó által alapított Magyar Örökség díjas Vasárnapi Iskola mozgalom munkájában az indulástól kezdve, 13 éve havonta egy hétvégén vesznek részt karcagi pedagógusok.  

A csoport vezetője Nagy Éva, jelenlegi tagjai Szathmári Lajosné, Selmeczi Edit, Nagy Jánosné, Dobos Lászlóné, Türke Beáta, Türke Jánosné és Tóth Mária. Az önkéntesek öt Fekete-Körös-völgyi településen végzik szolgálatukat: Várasfenesen, Belényesen, Belényessonkolyoson, Körösjánosfalván és Belényesújlakon. Nem az iskolai oktatást kívánják pótolni vagy kiegészíteni, pusztán átadni szeretnének valamit abból a többletből, amit mi helyzetünknél fogva élvezhetünk, hogy a határ innenső oldalára születtünk. Segíteni azokat a kisgyermekeket, akik nem járhatnak magyar nyelvű osztályba vagy összevont osztályban tanulnak. Az önkéntes munka magába foglalja a gyerekek magyar irodalmi, történelmi, népművészeti ismereteinek gyarapítását. A foglalkozásokat próbálják színesebbé tenni operatív módszerekkel, dal- és néptánctanulással, kézműves foglalkozásokkal, szituációs játékokkal. Céljuk a helyi magyar közösségek megmaradásának segítése, az anyaországhoz tartozásuk erősítése, melyben az Alapítvány, a város és a Református Egyház mellett a határon túli lelkészek és családjuk segít. Szórványmentő munkájuk a város és valamennyi közösség számára követendő példa.

Karcag város Önkormányzat Képviselő-testülete Karitatív tevékenységért díjat adományoz példaértékű szórványmentő munkájáért a Vasárnapi Iskola Alapítvány karcagi csoportjának.”

Dobos László polgármestertől Nagy Éva vette át a kitüntetést (Györfi Sándor karcagi szobrász plakettjét) és a virágcsokrot.