Tasnádszántón Szent Mártonnal

Amikor a 2019/20-as tanévre szóló foglalkozási tervet állítottam össze, a majdani résztvevők számát 8-10 főre becsültem az eddigi tapasztalatok alapján. Hála Istennek növekedett a létszámunk, és az októberi kilenc résztvevő után, most novemberben 18 résztvevő volt.

Három “kicsi” még első alkalommal vett részt a foglalkozáson, és nagy örömömre a nyári táborban részt vevők közül is többen bekapcsolódtak a foglalkozásba. Mint mindig, most is az “Örökség” című dallal kezdtünk, aztán szintén hagyományosan az októberi foglalkozás kinyomtatott képeit rendeztük tablókra, közben felidézve a jó hangulatot.

Ezen a foglalkozáson a novemberi jeles napokkal, a hozzájuk kötődő néphagyományokkal ismerkedtünk. Szent Márton történetét olvastuk, dolgoztuk fel. Felelevenítettük életének fontos eseményeit képekkel segítve, időrendben. Kézműves feladataink is ehhez a témához kapcsolódtak: színezés, Márton napi ludak készítése papírból…

Nagy örömömre szolgált, hogy kedves régi tanítványom, Rácz Csegő Sándor, aki a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium néptánc tagozatos tanulója, eljött és népi gyermekjátékot, néptánc alaplépéseket tanított a résztvevőknek. Nagyon jó hangulat volt.

Az asztalközösség, a közös étkezés erős összetartó, közösségformáló erő. Most melegszendvicset és teát készítettünk, példás munkamegosztással. 🙂 Mindenki jóízűen fogyasztotta az ebédet. Ezt követően még örömmel letáncoltuk a szendvicseket, és a közösségi ház falát is “Márton-ludakkal” díszítettük.

Mint máskor is, segítségünkre volt Husztig Róbert atya, és Kató néni is. Mindkettőjüknek köszönjük a segítséget, a kedves fogadtatást és a meleg, barátságos helyiséget!