Karácsonyi levél

Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek.

Jn 15,15 

A tudósok szerint pandémia talán egyik legnagyobb átka a sok megbetegedés és elhalálozás mellet az emberek elmagányosodása. A félelemből való elszigetelődés, a kiszabott vagy önkéntes karanténba vonulás számtalan családot választott szét, barátságot szüntetett meg. Sovány vigasz a keresztény antropológia legszigorúbb kijelentése, hogy „aki nem barátod többé, soha nem is volt az.” Sokkal inkább vigasz, a fenti Jánosi idézet, miszerint Jézus tanítványait és rajtuk keresztül minket is barátainak szólít. 

Karácsony az Isten emberréválásának, megtestesülésének ünnepe, ezzel egy új szemponttal gazdagodik. A nagy világvallások Istenképe, ahogy az Ószövetség Istene is mintha megközelíthetetlen lenne az ember számára. Mózes a szövetségkötés végett fel kell, hogy menjen a hegyre, a Hóreb hegyére.

Jézus az Isten fia, azonban emberré lesz, felveszi emberi természetünket, lejön a hegyről ahogy Lukács evangélista fogalmaz a nyolc boldogság kihirdetése előtt és azonnal barátságot is ajánl. A barátságával odaköt minket az Atyához. Bekapcsol minket abba a szeretetáramlásba, amely a Szentháromság közössége. 

Sirák fiának könyve egyenesen boldognak nevezi azokat, akik meglátják az Istent, és az ő barátai lesznek-lehetnek. Mi pedig a Betlehemi gyermekben a valóságos Istent látjuk meg, a barátunkat. A barátot, aki soha nem hagy el bennünket, akire mindig számíthatunk. A Szentháromság szeretetközössége a megtestesült Ige által így közölte magát a világgal. A személyes Isten az ember személyével. Mindez, ahogy János evangéliumának prológusában olvashatjuk Isten önfeltárulkozó Igéje, Logosza által jött létre. 

A sok nehézségünk közepette legyen vigasztalásunkra, a Szentháromság közösségében Jézus által Isten barátai vagyunk, és nincs az a legreménytelenebbnek tűnő magányos érzés, ami ezt kitörölné belőlünk. Nem vagyunk többé egyedül! Ne feledjük el, hogy a karácsnyi Gyermek és nagypénteki szenvedő Fiú ugyanaz a személy, de Isten barátsága Jézusban pont erre mutat rá, hogy Isten az örömben, és a szenvedésben is barátunk, akire támaszkodhatunk. 

Áldott karácsonyt, barátságos újévet Istenben! 

fr. Andor György Károly OFM