Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat kapott a Határok nélkül szerkesztősége

Kedves Kollégák!

Szeretném veletek megosztani a jó hírt​, hogy szerkesztőségünk rangos elismerésben részesült: a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban. Bizonyára emlékeztek rá, hogy kollégáim mindig támogatták munkánkat – akár személyes jelenlétükkel is -, helyt adtak a rólunk, rólatok készült összeállításoknak. Ezért úgy vélem, örömünk közös.

Szeretettel, Benkei Ildikó

LAUDÁCIÓ: Kossuth Rádió Határok nélkül című műsora (Magyarország)

A Határok nélkül a Kossuth Rádió rendszerváltozás óta hallható műsora, amely hírt ad az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra életéről, illetve az őket érintő döntésekről, eseményekről, fejleményekről. Különös figyelmet fordít a Kárpát-medencei magyar autonómia-törekvések ismertetésére, a magyarság jogvédelmére, a Trianon utáni kisebbségpolitika következményeinek feltárására és a szórványközösségek életének bemutatására, megmaradásuk lehetőségére. Friss és lendületes rádióműsorukkal szolgálják – úgy a Kárpát-medencéből, mint a diaszpórából – a nemzetet és annak közösségeit. A magyarságot, éljen a világ bármely pontján is, összeköti a közös kulturális örökség, melyet a magyar nyelv hordoz és az összetartozás tudata tart meg a gyorsan változó világban. A Határok nélkül szerkesztő gárdája a szakma legelhivatottabb magyar tudósítóit foglalkoztatja, akik révén a nemzetrészek tömb- és szórványtérségeit és a diaszpórát köti össze. Ezzel tükrözi a rádióműsor lelkiségét, sokszínűségét, kifejezi az összetartozást és megteremti az egymásért felelősséget vállaló, magyar hangot a nagyvilágban.​